Níže najdete odkaz na zveřejnění seznamu žáků, kteří byli přijati do 1. ročníku ZŠ školního roku 2022/2023. Rozdělení žáků do tříd včetně přidělení třídního učitele zveřejníme od 27. 6. 2022. Přijetí dětí do přípravné třídy ZŠ včetně rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky je řešeno individuálně se zákonnými zástupci.