Ve čtvrtek 24. 11. 2022 proběhnou v naší škole třídní schůzky k hodnocení výsledků vzdělávání našich žáků v 1. čtvrtletí školního roku 2022/2023. Doporučujeme účast žáků s rodiči. Před třídními schůzkami v 15.30 hod ve školní jídelně se koná členská schůze spolku SRPŠ při ZŠ Jablunkov. Třídní schůzky budou následovat po skončení členské schůze, cca 16.15 hod. Srdečně zveme.