Informace k používání ochranných pomůcek dýchacích cest pro žáky ve škole

Nařízením MZDR ČR se upravuje od 25. 2. 2021 používání ochranných pomůcek dýchacích cest pro žáky a zaměstnance školy a školského zařízení. Podrobnosti najdete v přiložených dokumentech níže.

Informační schůzka k zápisům do 1. ročníku základního vzdělávání a přípravné třídy ZŠ

Vážení rodiče, dovolte, abychom vás pozvali na tradiční informační schůzku pro rodiče našich budoucích žáčků, která proběhne dne 17. 3. 2021 v 15.15 hod on – line formou. Na online schůzku se přihlásíte kliknutím na odkaz pod úvodním textem. Cílem schůzky je informovat rodiče o možnostech vzdělávání v běžné 1. třídě, v logopedické 1. třídě, ve speciální 1. třídě a v přípravné třídě ZŠ. Dále se dozvíte, jak přihlásit dítě k zápisu formou elektronické přihlášky, a další důležité informace ohledně zápisu.

Informace pro zákonné zástupce k ošetřovnému v případě karantény dítěte

Škola potvrzení pro zaměstnavatele zákonného zástupce žáka v karanténě nevydává. Informace na webu ČSSZ, viz odkaz níže.

https://www.cssz.cz/web/cz/-/dopad-otevreni-1-a-2-trid-zakladnich-skol-na-narok-na-osetrovne?inheritRedirect=true&redirect=https%3A%2F%2Fwww.cssz.cz%2Fweb%2Fcz%2Fvyhledavani%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath%3D%252Fsearch.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_keywords%3Do%25C5%25A1et%25C5%2599ovn%25C3%25A9%2Bv%2Bdob%25C4%259B%2Bkarant%25C3%25A9ny%2Bd%25C3%25ADt%25C4%259Bte%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_keywords_user_inputed%3Do%25C5%25A1et%25C5%2599ovn%25C3%25A9%2Bv%2Bdob%25C4%259B%2Bkarant%25C3%25A9ny%2Bd%25C3%25ADt%25C4%259Bte

Informace k usnesení vlády ČR o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí

Vážení rodiče, Moravskoslezský kraj určil naši školu v době uzavření tříd 3. a 4. ročníku ZŠ jako školu a školské zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí. Jedná se o děti ve věku od 3 – do 10 let. Děti budou po dobu péče ve škole zařazeni do on-line výuky nebo budou ve skupinkách pod dohledem pedagogických pracovníků. Během tohoto období je poskytnuta tento žákům strava zdarma ve školní jídelně (oběd). Časový rozsah péče je určen v pracovní dny od 4. 1. 2021 do 28. 2. 2021 od 6.00 hod do 18.00 hod. Přehled vybraných profesí najdete v příloze usnesení MSK. V případě zájmu využití péče vyplňte níže přiložený formulář a zašlete emailem na adresu administrativa@zsjablunkov.cz, případně kontaktujte p. Pavlu Pyszkovou na tel. 558 340 079.

Školní řád – nová úprava

Dne 9. 11. 2020 vydáváme nový školní řád s úpravami vzhledem k distanční výuce a používání elektronického informačního systému EIS. Znění najdete v Dokumentech ke stažení.

Další informace k usnesení vlády ČR o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí

Časový rozsah péče se prodlužuje od 2. 11. 2020 po dobu zatím neurčenou. Své dítě můžete přihlásit dle pokynů v příspěvku níže.

Rozšíření vybraných profesí rodičů žáků: zaměstnanci
− bezpečnostních sborů;
− obecní policie;
− poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
− příslušníci ozbrojených sil;
− zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
− sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
− sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
− Úřadu práce České republiky;
− České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení;
− Finanční správy České republiky;
− Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců;
− Školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy;
− Zařízení školního stravování
− České pošty, s.p.
− Pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy;
− Pedagogickými nebo nepedagogickými určené školy nebo školského zařízení;