Třídní schůzky – 1. čtvrtletí 2022/2023

Ve čtvrtek 24. 11. 2022 proběhnou v naší škole třídní schůzky k hodnocení výsledků vzdělávání našich žáků v 1. čtvrtletí školního roku 2022/2023. Doporučujeme účast žáků s rodiči. Před třídními schůzkami v 15.30 hod ve školní jídelně se koná členská schůze spolku SRPŠ při ZŠ Jablunkov. Třídní schůzky budou následovat po skončení členské schůze, cca 16.15 hod. Srdečně zveme.

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlašuji z organizačních důvodů ředitelské volno v těchto dnech:

18. 11. 2022

Během ředitelského volna je provoz školní družiny přerušen.

Mgr. Pavel Kantor, ředitel školy

Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Vážení rodiče, milí žáci,

čas letních prázdnin se kvapem blíží ke svému konci a nový školní rok všichni vyhlížíme s přáním, abychom školní docházku našich dětí a žáků společně zvládli i v letošním školním roce. Jelikož se nám velmi osvědčilo pravidlo omezení vstupu zákonných zástupců do společných prostor školy, zejména šaten před vyučování, chtěli jsme vás požádat o respektování tohoto omezení jak z důvodu hygienických pravidel, tak i z důvodu vedení žáků k samostatnosti při převlékání. Pokud si budete potřebovat vyřídit záležitosti na sekretariátu školy anebo s pedagogy, zvoňte u hlavních vchodů obou pavilonů, kde vás pověření zaměstnanci po uvedení důvodu vpustí do školy. Z důvodu zjednodušení organizace návštěv ve škole žádáme zákonné zástupce, aby si schůzky s pedagogy domlouvali dopředu telefonicky nebo prostřednictvím informačního systému školy Edupage. Děkuji za pochopení.

Organizace nového školního roku – nejdete v menu.

Žáci 2. – 9. ročníku a speciálních tříd – 1. 9. 2022

Vyučování pro žáky 2. – 9. ročníku a žáky speciálních tříd začíná ve čtvrtek 1. září 2022 v 7.50 hod. Škola se otevírá v 7.30 hod a žáci budou vcházet do budovy školy určenými vchody do šaten. Žáky 6. ročníku budou očekávat jejich třídní učitelé před školou, kde si žáky rozdělí dle tříd a přiřadí jim šatní skříňky. Vyučování žáků na 1. stupni bude ukončeno v 11.30 hod a na 2. stupni ve 11.30 hod.

Žáci 1. ročníku a přípravné třídy – 1. 9. 2022

Rodiče s prvňáčky a dětmi z přípravné třídy budeme očekávat v 8.00 hod. Vstupovat můžete hlavním vchodem do pavilonu 2. stupně a poté vás budeme očekávat ve školní jídelně. Tam proběhne slavnostní přivítání dětí školy a přípravné třídy. Po skončení slavnostního zahájení školního roku vás zavedou třídní učitelky do kmenových učeben. Tam vám budou předány důležité informace k dalšímu průběhu vyučování. Předpokládaný konec vyučování bude v 10.00 hod.

Školní družina

1. září 2022 proběhnou rovněž zápisy do školní družiny na školní rok 2022/2023. Dítě můžete zapsat od 7.30 hod do 12.00 hod ve vestibulu pavilonu E – budova 1. stupně (viz směrové tabulky). Školní družina bude v provozu od 2. září 2022, včetně ranní družiny dle vnitřního řádu ŠD, tzn. od 6.00 hod do 17.00 hod. Školní družinu mohou rovněž využívat i děti z přípravné třídy. O pravidlech vyzvedávání dětí ze školní družiny budete informováni u zápisu.

Školní jídelna

1. 9. 2022 máte možnost si zajistit přihlášení dětí ke školnímu stravování v jídelně. Paní ředitelka Lancová vám doporučuje využít poslední srpnový týden k zajištění stravování nových žáků v jídelně. Rodiče dětí přípravné třídy si mohou zajistit i svačinky dle ceníku školní jídelny. K zápisu dětí ke školnímu stravování využívejte vchod do školní jídelny – ze zadní časti školního areálu. Jiným vchodem není možné do budovy školy vstupovat. Stravování žáků ve školní jídelně bude zahájeno od 2. září 2022.

Vyučování 2. – 6. 9. 2022

Téma: Třídnické práce, projekt třídní řád

Přípravná třída – 7,50 – 11,00 hod, následuje oběd, školní družina (8,30 hod – svačina)

1. roč. – 7,50 – 11,00 hod, následuje oběd, školní družina

2. – 5. roč. – 7,50 – 11,30 hod, následuje oběd, školní družina

Speciální třídy – 7,50 – 11,30, následuje oběd, školní družina

6. a 7. ročník: 7,50 – 12,30 hod, následuje oběd, 8. a 9. ročník: 7,50 – 12,15 hod, následuje oběd

Od středy 7. 9. 2022 – výuka podle rozvrhu, který najdete v odkazu elektronický informační systém, který průběžně sledujte po celou dobu školního roku.

Přejeme všem úspěšný vstup do nového školního roku.

Mgr. Pavel Kantor, ředitel

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání školního roku 2022/2023

podle § 2, zákona č. 67/2022 Sb. (LEX Ukrajina školství)

Kritéria přijetí k základnímu vzdělávání: pobyt na katastrálním území Jablunkova

V případě zájmu o přihlášení dítěte k základnímu vzdělávání lze předem vyplnit elektronickou přihlášku, kterou najdete v hlavním menu.

Hlasování – sportovci ZŠ Jablunkov

PROSÍM, HLASUJTE pro naše sportovce❤️

Soutěž Hýbeme se hezky česky vstupuje dnešním dnem do další fáze, a to do online hlasování. Všichni teď můžeme prostřednictvím webových stránek www.hybemesehezkycesky.cz 1x denně hlasovat pro svůj oblíbený registrovaný školní sportovní klub, pro naše SPORTOVCE PŘI ZŠ JABLUNKOV.

Hlasování bude probíhat až do 29. června 2022. Podpořte svým hlasem naše žáky, město, školu. Děkujeme.

Hlasujte zde:

www.hybemesehezkycesky.cz

Den otevřených dveří u příležitosti „Století českého školství v Jablunkově“

Základní škola Jablunkov, Lesní 190, pořádá pro veřejnost Den otevřených dveří u příležitosti ukončení projektu „Století českého školství v Jablunkově“, který proběhne v neděli 1. května 2022 od 10.00 hod do 16.00 hod v budovách ZŠ Jablunkov.
Program:
10.00 hod – otevření školy
10.30 hod – koncert žáků pro veřejnost
po skončení koncertu – 1. komentovaná prohlídka školy – Století českého školství v Jablunkově (historička Muzea Těšínska p. Ilona Pavelková)
14.00 hod – 2. komentovaná prohlídka školy – Století českého školství v Jablunkově
Po celou dobu budete mít možnost prohlédnout si všechny části školy nezávazně na programu. Během celého dne budou nabízeny doprovodné akce pro děti i dospělé zaměřené na různé aktivity, které budou připravovat pedagogové školy. Rovněž zajišťujeme i drobné občerstvení. Srdečně zveme rodiny s dětmi, bývalé i současné kolegy i žáky, všechny přátele školy i širokou veřejnost. Přijďte nás podpořit a těšíme se na vaší účast.