Vážení rodiče, dovolte, abychom vás pozvali na tradiční informační schůzku pro rodiče našich budoucích žáčků, která proběhne dne 17. 3. 2021 v 15.15 hod on – line formou. Na online schůzku se přihlásíte kliknutím na odkaz pod úvodním textem. Před přihlášením není třeba nic vyplňovat. Stačí, když se přihlásíte nejdříve 10 min před schůzkou. Cílem schůzky je informovat rodiče o možnostech vzdělávání v běžné 1. třídě, v logopedické 1. třídě, ve speciální 1. třídě a v přípravné třídě ZŠ. Dále se dozvíte, jak přihlásit dítě k zápisu formou elektronické přihlášky, a další důležité informace ohledně zápisu.