Vážení rodiče, letošní zápisy k základnímu vzdělávání proběhnou v termínu dle zákona od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020, ovšem ve zcela odlišném režimu než jsme byli zvyklí. Proběhne pouze formální část zápisů elektronicky, motivační část s dětmi bude k naší lítosti zrušena.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona, stanovuje ředitel školy na dobu 27. – 30. dubna 2020.

Letos zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 (do 31. 8. 2020 musí dítě dovršit šesti let) a děti již zapsané, kterým byl udělen odklad školní docházky (i přípravná třída). Dítě lze zapsat do běžné třídy ZŠ, logopedické třídy ZŠ, speciální třídy ZŠ a přípravné třídy ZŠ.

Přihlašovat dítě k zápisu můžete po dobu 1. – 30. dubna 2020 pomocí elektronické přihlášky, kterou můžete vyplnit níže v odkazu. Žádáme o doplnění všech požadovaných údajů v přihlášce, která bude po ověření veškerých údajů školou evidována jako žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, žádost o odklad povinné školní docházky nebo žádost o přijetí do přípravné třídy základní školy.

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU

Po odeslání přihlášky Vám informační systém doručí potvrzení přijetí přihlášky do uvedeného emailu s možností následného tisku. Přihlášku vytiskne škola a pozve Vás osobně k ověření všech poskytnutých údajů. Konkrétně Vás telefonicky osloví naše administrativní pracovnice a domluví si s Vámi termín ověření údajů ve škole v době od 27. 4. 2020 do 30. 4. 2020 a následně nejpozději do 5 dnů od ukončení zápisu. K ověření postačí přítomnost jednoho ze zákonných zástupců dítěte, kterého vyberete ve formuláři přihlášky. Pokud vlastníte datovou schránku nebo elektronický podpis, lze odeslat ověření údajů i elektronicky odesláním naskenované přihlášky. K ověření údajů budete potřebovat rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

V případě dotazů kontaktujte pověřené osoby na tel. 558 358 231 nebo 725 703 775, na emailu administrativa@zsjablunkov.cz. ID datové schránky: rabegpi.