Zápisy k základnímu vzdělávání a ke vzdělávání v přípravné třídě ZŠ pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, letošní zápisy k základnímu vzdělávání proběhnou v termínu dle zákona od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020, ovšem ve zcela odlišném režimu než jsme byli zvyklí. Proběhne pouze formální část zápisů elektronicky, motivační část s dětmi bude k naší lítosti zrušena.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona, stanovuje ředitel školy na dobu 27. – 30. dubna 2020.

Letos zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 (do 31. 8. 2020 musí dítě dovršit šesti let) a děti již zapsané, kterým byl udělen odklad školní docházky (i přípravná třída). Dítě lze zapsat do běžné třídy ZŠ, logopedické třídy ZŠ, speciální třídy ZŠ a přípravné třídy ZŠ.

Přihlašovat dítě k zápisu můžete po dobu 1. – 30. dubna 2020 pomocí elektronické přihlášky, kterou můžete vyplnit níže v odkazu. Žádáme o doplnění všech požadovaných údajů v přihlášce, která bude po ověření veškerých údajů školou evidována jako žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, žádost o odklad povinné školní docházky nebo žádost o přijetí do přípravné třídy základní školy.

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU

Po odeslání přihlášky Vám informační systém doručí potvrzení přijetí přihlášky do uvedeného emailu s možností následného tisku. Přihlášku vytiskne škola a pozve Vás osobně k ověření všech poskytnutých údajů. Konkrétně Vás telefonicky osloví naše administrativní pracovnice a domluví si s Vámi termín ověření údajů ve škole v době od 27. 4. 2020 do 30. 4. 2020 a následně nejpozději do 5 dnů od ukončení zápisu. K ověření postačí přítomnost jednoho ze zákonných zástupců dítěte, kterého vyberete ve formuláři přihlášky. Pokud vlastníte datovou schránku nebo elektronický podpis, lze odeslat ověření údajů i elektronicky odesláním naskenované přihlášky. K ověření údajů budete potřebovat rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

V případě dotazů kontaktujte pověřené osoby na tel. 558 358 231 nebo 725 703 775, na emailu administrativa@zsjablunkov.cz. ID datové schránky: rabegpi.

Epidemie koronaviru – uzavření základní školy a školní družiny

Důležité sdělení ředitele školy
Vážení rodiče, milí žáci,
z rozhodnutí Vlády ČR se zakazují od 10. 3. 2020 od 18.00 hod všechny sportovní, kulturní, náboženské i umělecké akce s účastí nad 100 osob. Zároveň Vláda ČR uzavřela i všechny základní školy. Zatím není jasné po jakou dobu. Tzn., že od 11. 3. 2020 je provoz základní školy včetně přípravné třídy a školní družiny přerušen. Rovněž se ruší do odvolání všechny školní akce pořádané školou a ŠD, a ruší se i pronájmy veškerých prostor školy a ŠD (jedná se hlavně o tělocvičny a hřiště). Náhradní provoz škol a školských zařízení se po dobu epidemie neposkytuje. V současné době vedení školy připravuje náhradní možnost vzdělávání žáků on-line formou. Prosím sledujte informační zprávy, jejichž prostřednictvím vám budeme předávat důležité informace. Děkuji za součinnost. Pavel Kantor, ředitel školy

Třídní schůzky a členská schůze SRPŠ při ZŠ Jablunkov

Vážení rodiče, srdečně vás zveme na tradiční setkání rodičů a zaměstnanců školy u příležitosti konání výroční členské schůze SRPŠ a třídních schůzek ve čtvrtek 28. 11. 2019.

Harmonogram:ZahájeníMístoUkončení
Členská schůze SRPŠ15.00 hodJídelna ZŠ16.00 hod
Třídní schůzky16.00 hodkmenové učebny18.00 hod