Oznámení o přijetí žáků k povinné školní docházce školního roku 2022/2023

Níže najdete odkaz na zveřejnění seznamu žáků, kteří byli přijati do 1. ročníku ZŠ školního roku 2022/2023. Rozdělení žáků do tříd včetně přidělení třídního učitele zveřejníme od 27. 6. 2022. Přijetí dětí do přípravné třídy ZŠ včetně rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky je řešeno individuálně se zákonnými zástupci.

Oznámení o konání zápisu dětí k povinné školní docházce v 1. ročníku ZŠ a zápisu dětí ke vzdělávání v přípravné třídě ZŠ od 1. 9. 2022

Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace oznamuje konání zápisu dětí (nar. od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016) k povinné školní docházce školního roku 2022/2023 dle § 36 odst. 4 školského zákona ve dnech 7. dubna a 8. dubna 2022 od 13.00 hod do 16.00 hod v budově 1. stupně ZŠ (pavilon E). V tyto dny zároveň proběhne zápis dětí (s odkladem povinné školní docházky nebo v posledním ročníku předškolního vzdělávání) ke vzdělávání v přípravné třídě ZŠ. Zápis proběhne prezenční formou se zákonnými zástupci dětí. Další informace ohledně zápisu najdete v příloze „Informace k zápisu 7. – 8. 4. 2022“ níže.

Nabízíme přijetí dětí k základnímu vzdělávání:

  • v běžné třídě (předpoklad 2 třídy)
  • ve speciální třídě pro žáky s vadami řeči (logopedická)
  • ve speciální třídě pro žáky s mentálním postižením
  • ve speciální třídě pro žáky s autismem

Přijímání k povinné školní docházce probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Základní škola preferuje osobní vyřízení zápisu formou účasti dítěte se zákonným zástupcem, který před zápisem vyplní a odešle elektronickou přihlášku dítěte. Odkaz na el. přihlášku najdete v menu na webových stránkách školy. Elektronickou přihlášku odešlete do 31. 3. 2022 z důvodu administrace zápisu.

V případě potřeby kontaktujte administrativní pracovnici p. Pavlu Pyszkovou, email: administrativa@zsjablunkov.cz, tel. 558 340 079.

Možnosti podání žádosti:
− do datové schránky školy,
− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
− poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
− osobním podáním ve škole.

Během konání zápisu má zákonný zástupce právo podat žádost o odklad povinné školní docházky dítěte. Podrobné informace najdete rovněž v příloze „Informace k zápisu 7. – 8. 4. 2022“ níže.

Publikace ke století českého školství v Jablunkově

Po celoroční přípravě, sběru materiálů, finančním zajištění a samotné realizaci se nám podařilo ve spolupráci s Muzeem Těšínska a Městem Jablunkov dokončit a vydat publikaci věnovanou století českého školství v Jablunkově. V publikaci najdete nespočet dobových fotografií a historické informace z jednotlivých období stoleté historie od roku 1921 až po rok 2021. Autory publikace jsou historici Muzea Těšínska PhDr. Radim Jež, Ph.D. a Mgr. Ilona Pavelková, Ph.D. Cena publikace činí 300 Kč a můžete si ji od 10. 1.2022 zakoupit na sekretariátu školy v Po – Stř od 7.00 do 15.00 hod (zvoňte na zvonek, p. Rylková, p. Pyszková), a dále v provozní době Informačního centra v Jablunkově – JACKI a Knihkupectví Jablunkov na Mariánském náměstí. Pevně doufáme, že se vám bude publikace líbit a stane se součástí knihovny nejen Jablunkovanů. Děkuji našemu zřizovateli Městu Jablunkov za poskytnutí dotace na vydání publikace ve výši 299 000,- Kč a Muzeu Těšínska za velmi kvalitní spolupráci. Pavel Kantor, ředitel školy

Dočasná úprava Školního řádu ZŠ Jablunkov od 6. 12. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k prodloužení nařízení vlády ČR a MZd ČR, které prodlužuje povinnost testování žáků ZŠ na onemocnění COVID_19 každé pondělí do 28. 2. 2022, upravuji v tyto dny organizaci a provoz školy. Od pondělí 6. 12. 2021 jsou žáci, kteří nemají potvrzení – certifikát o očkování nebo prodělání nemoci COVID_19 v posledních 180 dnech, povinni účastnit se testování na onemocnění COVID_19 v 7.30 hod v kmenové třídě. Škola bude tedy v pondělky otevřena pro žáky od 7.15 hod. Žádám rodiče, aby dohlédli na dochvilnost docházky žáků, abychom předešli organizačním problémům. V případě dojíždějících žáků, kteří nemají možnost využít jiných dopravních spojů, budou individuální potřeby řešit třídní učitelé. Žáci s potvrzením o očkování nebo prodělání nemoci COVID_19 nastupují do školy ve stejnou dobu jako v dalších dnech školního vyučování. K opatření jsem přistoupil z důvodu pravidelného omezování výuky v pondělí 1. vyučovací hodinu. Děkuji za pochopení a přeji všem klidné předvánoční období.

Pavel Kantor, ředitel školy

Oznámení o konání voleb do Školské rady ZŠ Jablunkov

Vážení rodiče, dne 5. 10. 2021 od 7.00 hod do 17.30 hod v budově Základní školy Jablunkov, Lesní 190, p.o. (pavilon B – přízemí) se uskuteční volby členů do Školské rady, v nichž určíte 2 zástupce ze strany zákonných zástupců žáků školy. Mandát členů Školské rady trvá 3 roky. V tento den rovněž organizujeme 1. třídní schůzky v tomto školním roce od 15.00 hod. Těšíme se na vaši účast. Níže najdete v přílohách kandidáty voleb včetně informace o přípravném výboru voleb.