Informace k používání ochranných pomůcek dýchacích cest pro žáky ve škole

Nařízením MZDR ČR se upravuje od 25. 2. 2021 používání ochranných pomůcek dýchacích cest pro žáky a zaměstnance školy a školského zařízení. Podrobnosti najdete v přiložených dokumentech níže.

Informační schůzka k zápisům do 1. ročníku základního vzdělávání a přípravné třídy ZŠ

Vážení rodiče, dovolte, abychom vás pozvali na tradiční informační schůzku pro rodiče našich budoucích žáčků, která proběhne dne 17. 3. 2021 v 15.15 hod on – line formou. Na online schůzku se přihlásíte kliknutím na odkaz pod úvodním textem. Před přihlášením není třeba nic vyplňovat. Stačí, když se přihlásíte nejdříve 10 min před schůzkou. Cílem schůzky je informovat rodiče o možnostech vzdělávání v běžné 1. třídě, v logopedické 1. třídě, ve speciální 1. třídě a v přípravné třídě ZŠ. Dále se dozvíte, jak přihlásit dítě k zápisu formou elektronické přihlášky, a další důležité informace ohledně zápisu.

Informace pro zákonné zástupce k ošetřovnému v případě karantény dítěte

Škola potvrzení pro zaměstnavatele zákonného zástupce žáka v karanténě nevydává. Informace na webu ČSSZ, viz odkaz níže.

https://www.cssz.cz/web/cz/-/dopad-otevreni-1-a-2-trid-zakladnich-skol-na-narok-na-osetrovne?inheritRedirect=true&redirect=https%3A%2F%2Fwww.cssz.cz%2Fweb%2Fcz%2Fvyhledavani%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath%3D%252Fsearch.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_keywords%3Do%25C5%25A1et%25C5%2599ovn%25C3%25A9%2Bv%2Bdob%25C4%259B%2Bkarant%25C3%25A9ny%2Bd%25C3%25ADt%25C4%259Bte%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_keywords_user_inputed%3Do%25C5%25A1et%25C5%2599ovn%25C3%25A9%2Bv%2Bdob%25C4%259B%2Bkarant%25C3%25A9ny%2Bd%25C3%25ADt%25C4%259Bte

Informace k usnesení vlády ČR o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí

Vážení rodiče, Moravskoslezský kraj určil naši školu v době uzavření tříd 1. stupně ZŠ jako školu a školské zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí. Jedná se o děti ve věku od 3 – do 10 let. Děti budou po dobu péče ve škole zařazeni do on-line výuky nebo budou ve skupinkách pod dohledem pedagogických pracovníků. Během tohoto období je poskytnuta tento žákům strava zdarma ve školní jídelně (oběd). Časový rozsah péče je určen v pracovní dny od 4. 1. 2021 do 11. 4. 2021 od 6.00 hod do 18.00 hod. Přehled vybraných profesí najdete v příloze usnesení MSK. V případě zájmu využití péče vyplňte níže přiložený formulář a zašlete emailem na adresu administrativa@zsjablunkov.cz, případně kontaktujte p. Pavlu Pyszkovou na tel. 558 340 079.

Školní řád – nová úprava

Dne 9. 11. 2020 vydáváme nový školní řád s úpravami vzhledem k distanční výuce a používání elektronického informačního systému EIS. Znění najdete v Dokumentech ke stažení.

Další informace k usnesení vlády ČR o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí

Časový rozsah péče se prodlužuje od 2. 11. 2020 po dobu zatím neurčenou. Své dítě můžete přihlásit dle pokynů v příspěvku níže.

Rozšíření vybraných profesí rodičů žáků: zaměstnanci
− bezpečnostních sborů;
− obecní policie;
− poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
− příslušníci ozbrojených sil;
− zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
− sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
− sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
− Úřadu práce České republiky;
− České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení;
− Finanční správy České republiky;
− Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců;
− Školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy;
− Zařízení školního stravování
− České pošty, s.p.
− Pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy;
− Pedagogickými nebo nepedagogickými určené školy nebo školského zařízení;